מיזם

השיחה הטובה

שיח מותאם ומיטבי בין נותני שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית