עמוד הבית > אודות

אודות מיזם השיחה הטובה

מיזם השיחה הטובה בא לתת מענה על הצורך של נותני שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לנהל שיחה מיטבית ומותאמת עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מטרת המיזם להדגים שיחות בנושאים של שונים של נותני שירותים במגוון תחומים. שיחות הלקוחות מעולם התוכן של השירות שניתן.

במסגרת המיזם נכתבו תסריטי שיחות בין נותני שירותים שונים למקבלי שירות עם מוגבלות שכלית, מתוך מטרה להדגים איך נכון לערוך שיח מכבד ומותאם.

הסרטונים הינם סימולטיביים והמשתתפים בהם הינם שחקנים. נושאי השיחות והתסריטים נערכו בקפידה עם מומחים בכל אחד מהתחומים, הטקסטים עברו תהליכי פישוט לשוני על ידי גורם מומחה בתחום בשיתוף קבוצות מבקרים.

וועדת ההיגוי המלווה את מיזם השיחה הטובה –

  • אדוה אהודה גמליאל, מנהלת תחום מומחיות בסוגי מוגבלויות, שרות רש"ט, אגף הערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • נעמה שביט, מנהלת תחום  פיתוח ידע והכשרת כוח אדם, אגף הערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • גטה וונדיה, מנהל תחום תכניות בקהילה, שירות משפחה וקהילה, אגף בכיר קהילה, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • תמנע גבאי מרקביץ, מנהלת תחום פיתוח מקצועי, חברה וקהילה, קרן שלם
  • שרון גנות, מנהלת ידע ומחקר, קרן שלם