עמוד הבית > ארגז כלים > עקרונות השיחה הטובה

עקרונות השיחה הטובה

איך מדברים עם אדם עם מוגבלות שכלית? איך מנהלים שיח מיטבי המאפשר הקשבה והבנה?
סרטון זה המציג את עקרונות השיחה הטובה ומדגים אותם באמצעות קטעי שיחה בין נותן השירות למקבל השירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
הסרטון פותח על ידי המרכז לסימולציות בית ברל.

הסרטון מבוסס על המסמך “יצירת קשר עם האדם עם מוגבלות שכלית” שפורסם על ידי מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2020

סרטונים קשורים

מהי מוגבלות שכלית התפתחותית?