פיתוח והפקת סדרת הסרטונים לעובדים סוציאליים ברשויות נעשה על ידי צוות המרכז לסימולציות, המכללה האקדמית בית ברל >

הנושאים לסרטונים נבחרו בסקר שנערך בקרב עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות על ידי מכלול- יחידת מדידה והערכה של קרן שלם, 2022.

סרטון אירוע אלימות מילולית פותח בעזרת ייעוץ מקצועי של ד"ר נירית קרני ויזר, ראש המוקד לחינוך מיוחד, המכללה האקדמית תל חי, חוקרת מומחית בתחום האלימות המילולית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית.

צילום, עריכת וידאו וסאונד – יניב ברמן. bermanyaniv.com

את פיתוח התוכן ליוותה וועדת ההיגוי :

יעל רכס חן-טוב, מנהלת פרוייקטים, היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ומשפחות, מינהל הרווחה והביטחון החברתי, עיריית נתניה

מורן אורן, עו"ס שיקום, המחלקה לשיקום אנשים עם מוגבלות, מינהל הרווחה ושירותים חברתיים, עיריית חיפה

נופר קרונפלד, תסריטאית, בימאית ועורכת המרכז לסימולציות, המכללה האקדמית בית ברל

ד”ר אורית אלמוג, מנהלת המרכז לסימולציות, המכללה האקדמית בית ברל

אדוה אהודה גמליאל, מנהלת תחום מומחיות בסוגי מוגבלויות, שרות רש”ט, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מנהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

נעמה שביט, מנהלת תחום פיתוח ידע והכשרת כוח אדם, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

גטה וונדיה, מנהל תחום תכניות בקהילה, שירות משפחה וקהילה, אגף בכיר קהילה, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

תמנע גבאי מרקביץ’, מנהלת תחום פיתוח מקצועי, חברה וקהילה, קרן שלם

שרון גנות, מנהלת ידע ומחקר, קרן שלם